Retourneren & klachten

Hieronder treft u alle informatie betreffende het retouneren of eventuele klachten die u heeft over uw bestelling.

Retourneren

Wij zijn pas tevreden wanneer onze klanten tevreden zijn. We zien dan ook graag dat u voor de volle honderd procent tevreden bent met uw aangekochte producten. U kunt daarom producten die beschikken over het retourrecht binnen 30 dagen bij ons retourneren. Met uitzondering van maatwerkproducten. Zoals gelijksluitend gemaakte cilindersloten of extra sleutels. Deze producten vallen buiten het herroepingsrecht. Hiervoor hanteren wij de volgende voorwaarden met betrekking tot retouneren. In dergelijke gevallen crediteren wij niet het volledige betaalde bedrag. Voor het retourneren van op maat gemaakte BKS PZ88 cilinders betaalt u € 12,50 per cilinder voor het demonteren. Daarnaast betaalt u de helft van de prijs voor de extra geleverde BKS sleutels. Cilinders van Abus, AXA en M+C en BKS Janus zijn altijd maatwerk en kunnen niet worden geretourneerd.

Wij verzoeken u zorgvuldig om te gaan met zowel het product als de verpakking. En de verpakking slechts te openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat u normaal gesproken in onze fysieke winkel zou kunnen.

Voordat u uw goederen retour wilt sturen vragen wij u telefonisch of per email contact met ons op te nemen. Wij zullen u dan een retour-formulier toesturen met de instructies hoe u uw order (of een gedeelte hiervan) kunt retourneren. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. Het is ook mogelijk om goederen in onze winkel in Heeswijk-Dinther te komen retourneren. We keren geen contant geld of tegoedbonnen uit, maar maken het verschuldigde bedrag over op uw bankrekening. Dit neemt over het algemeen 4 tot 5 werkdagen in beslag.

Let op! Als u een artikel buiten de gestelde voorwaarden of zonder aangegeven reden terugstuurt dan komt de betalingsverplichting niet te vervallen en kunnen wij besluiten om toekomstige bestellingen niet meer in behandeling te nemen. Neemt u in geval van twijfel alstublieft contact op met onze klantenservice.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Heeft u klachten? Dan raden we u aan om de klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@cilinders.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer u klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Zakelijke klanten

Voor zakelijke klanten gelden andere regels omtrent het retourneren van producten, houdt hier rekening mee voordat u uw bestelling plaatst. Als u hier meer informatie over wenst te ontvangen kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Sinds 13 juni 2014 geldt het nieuw herroepingsrecht. De nieuwe regels staan in onze algemene voorwaarden beschreven maar hieronder zullen wij deze nogmaals plaatsen:

Herroepingsrecht/retour

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Varpo Online B.V. binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Varpo Online B.V. een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
 3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 5. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Varpo Online B.V., of op andere ondubbelzinnige wijze aan Varpo Online B.V. kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Varpo Online B.V. bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
 6. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Varpo Online B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Varpo Online B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag Varpo Online B.V. wachten met terugbetalen tot Varpo Online B.V. het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 7. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 8. Cilinders die gelijksluitend zijn gemaakt of op sleutel bijbesteld zijn kunnen geretourneerd worden tegen inhouding van € 10,- per cilinder.
 9. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; (hieronder valt bijvoorbeeld maatwerk/op maat maken en cilinders op certificaat).
  • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  • Losse kranten en tijdschriften;
  • Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken;
  • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Cilinders.nl
Retselseweg 6A
5473 HC Heeswijk-Dinther